Radionica

Naša radionica postoji od 2008. godine i već jedanaestu godinu uspešno sarađujemo sa klijentima na obostrano zadovoljstvo.

Osnovna delatnost je vršenje usluga erozije žicom.

Mašine u našoj radionici:
 • Dva erozimata sa žicom FANUC MODEL W2
 • Dva erozimata sa žicom FANUC MODEL H
 • Eroziona bušilica MADRA
Radne dimenzije erozimata model W2:
 • X dimenzija: 350mm
 • Y dimenzija: 500mm
 • Z dimenzija: 300mm
 • Ugao zakretanja žice je 10 stepeni do 100mm visine, odnosno 15 stepeni do 60mm visine
Radne dimenzije erozimata model H:
 • X dimenzija: 200mm
 • Y dimenzija: 350mm
 • Z dimenzija: 150mm
 • Ugao zakretanja žice je 5 stepeni
Karakteristike erozione bušilice:
 • Bušenje rupa od 0.5mm do 3mm