Radionica

Naša radionica postoji od 2008. godine i dugi niz godinu uspešno sarađujemo sa klijentima na obostrano zadovoljstvo.

Osnovna delatnost je vršenje usluga erozije žicom.

Mašine u našoj radionici:
 • Erozimat sa žicom FANUC ROBOCUT α-Oia
 • Erozimat sa žicom FANUC ROBOCUT α-1ia
 • Erozimat sa žicom FANUC MODEL W1
 • Eroziona bušilica MADRA
Radne dimenzije erozimata FANUC ROBOCUT α-Oia:
 • X dimenzija: 320mm
 • Y dimenzija: 220mm
 • Z dimenzija: 180mm
 • Ugao zakretanja žice je 30 stepeni do 80mm visine

Radne dimenzije erozimata FANUC ROBOCUT α-1ia:

 • X dimenzija: 520mm
 • Y dimenzija: 370mm
 • Z dimenzija: 310mm
 • Ugao zakretanja žice je 30 stepeni do 80mm visine
Radne dimenzije erozimata model W1:
 • X dimenzija: 250mm
 • Y dimenzija: 350mm
 • Z dimenzija: 250mm
 • Ugao zakretanja žice je 10 stepeni do 100mm visine, odnosno 15 stepeni do 60mm visine
Karakteristike erozione bušilice MADRA:
 • Bušenje rupa od 0.5mm do 3mm